Úřední deska

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY ROZŘAZOVACÍHO TESTU Z AJ
VÝSLEDKY PŘ – MEZINÁRODNÍ OBCHOD A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
VÝSLEDKY PŘ – MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A ŽURNALISTIKA
VÝSLEDKY PŘ – SPORTOVNÍ MANAGEMENT
VÝSLEDKY PŘ – MARKETING TURISMU A WELLNESS SLUŽBY
INFORMACE PRO RODIČE PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
INFORMACE PRO NOVĚ NASTUPUJÍCÍ ŽÁKY
KRITÉRIA – MEZINÁRODNÍ OBCHOD A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
KRITÉRIA – MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A ŽURNALISTIKA
KRITÉRIA – SPORTOVNÍ MANAGEMENT
KRITÉRIA – MARKETING TURISMU A WELLNESS SLUŽBY
PŘIHLÁŠKA .PDF
PŘIHLÁŠKA .XLS
INFORMACE PRO UCHAZEČE
LETÁK – NOVÉ PŘIJÍMAČKY
TERMÍNY PZ 2024
HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ .PDF
HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ .XLS
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY – LETÁK
SPORTOVNÍ MANAGEMENT – LETÁK
PROJEKTY ERASMUS – LETÁK

MATURITNÍ ZKOUŠKY

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024
PŘEDMĚTY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ
ORGANIZACE ZÁVĚRU STUDIA A MZ
ORGANIZACE PROFILOVÁ ČÁSTI MZ
SDĚLENÍ MŠMT – DIDAKTICKÉ TESTY
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ODBORNÉ PŘEDMĚTY
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – NEPOVINNÉ ODBORNÉ PŘEDMĚTY
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – CIZÍ JAZYK
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – NEPOVINNÝ CIZÍ JAZYK
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ČJL
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ČJL (hodnocení)
KRITÉRIA PROFILOVÉ ČÁSTI MZ – ČJL (seznam četby)
MATURITNÍ PRÁCE - VEDOUCÍ
MATURITNÍ PRÁCE - OPONENT
MŠMT – JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY