Pedagogové interní

Ing. Marek Moudrý

ředitel školy

reditel@sospo.eu

Předměty: marketing, marketing turismu, sportovní marketing, legislativa a podnikání v EU

O tom, že marketing je věda a umění seznamuji studenty v hodinách od roku 1998. V hodinách i mimo ně věnuji maximální pozornost tomu, aby studenti marketingově uvažovali a mysleli. Aby pochopili, že marketing je nedílnou součástí života nás všech. Vystudoval jsem ekonomii a management na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Odborně se kromě marketingu zabývám také fungováním Evropské unie. Studenty s tímto nadnárodním sdružením seznamuji v rámci předmětu Legislativa a podnikání v EU. Jsem autorem učebnice Základy marketingu a publikace Evropská unie v kostce. Mezi mé koníčky patří historie, cestování, turistika a nordicwalking.

Ing. Jitka Němcová

zástupkyně ředitele školy, koordinátor studia talentově nadaných žáků, školní kariérový poradce

zastupkyne@sospo.eu

Předměty: ekonomika a odborné předměty se zaměřením na mezinárodní obchod

V současnosti působím jako zástupkyně školy a zároveň jako učitelka odborných předmětů. Škola je pro mne místem, kde mohu žákům předat základní a aktuální informace z oblasti ekonomiky, účetnictví, mezinárodního obchodu a legislativy EU. Cílem mé výuky je, aby žáci porozuměli ekonomickým principům, běžným podnikovým činnostem, pravidlům mezinárodního obchodu, fungování měnových politik a v budoucnu mohli podnikat nebo řídit obchodní společnost. Volný čas trávím s rodinou, cestováním a péčí o zahradu. Motto: „Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede“. Artur C. Clarke

Mgr. Ilona Ambrožová

vedoucí PK českého jazyka a spol. předmětů; metodik prevence

ambrozova.sospo@seznam.cz

Předměty: český jazyk a literatura, komunikační dovednosti a tvůrčí psaní

Na naší škole učím český jazyk a literaturu, komunikační dovednosti a tvůrčí psaní. Žáci o mně říkají, že když vejdu do třídy, většinou se usmívám a tvářím se vlídně, ovšem umím býttaké důsledná a přísná. Vždyť i moje motto zní: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti (tedy u maturity). “ Jako školní metodik prevence často sedávám v kabinetu s jednotlivými žáky a nad šálkem čaje společně hledáme způsob, jak vyřešit jejich problémy. Ve společnosti mladých lidí se cítím velmi dobře a dodává mi to energii k práci a taky radost ze života. Ve svém volnu jsem především mámou pro svou dceru, a když vyšetřím trochu času, ráda čtu postmoderní romány a zajímám se o kulturu, dějiny a cizí jazyky.

Mgr. Marcela Bočková

bockova.sospo@seznam.cz

Předměty: ruský a španělský jazyk

Na SOŠPO vyučuji ruštinu a španělštinu a ráda bych svojí prací předala studentům zájem o tyto jazyky a také o země, kde se jimi mluví. Odměnou jim potom může být radost ze skvělých přátelství, protože Španělé přátelští jsou. Já se těším z několikaletých přátelství již od dob svých studií v Granadě. Toto místo mám ze Španělska nejraději a ráda se tam vracím. Dříve jsem pracovala v cestovní kanceláři, která mi dávala možnost cestovat a poznávat lidi různých národností. Kromě cestování mám ráda výtvarné umění, jízdu na kole a chvíle, kdy mám důvod se ze srdce zasmát.

Mgr. Iveta Bružová

bruzova.sospo@seznam.cz

Předměty: španělský a anglický jazyk

Španělština je jedním z nejvíce rozšířených jazyků světa, je melodická a podle mého názoru krásně zní. Možná proto jsem podlehla jejímu kouzlu a rozhodla se pro její studium na vysoké škole. Absolvovala jsem studium španělské filologie na Ostravské univerzitě v Ostravě a v rámci studia jsem měla možnost využít programu Erasmus a studovat ve španělské Málaze. Během tohoto období jsem se zabývala výukou španělského jazyka v jazykových školách, překlady a tlumočením. Řídím se podle pravidla, že není čas, ztrácet čas. Čím dříve děti motivujeme ke znalosti jazyků, tím lépe pro ně a pro naši společnost. Myslím si, že znalost jazyků je pro dnešní generaci dětí a mladých základním klíčem k úspěchu. Svou výukou se chci snažit rozšířit jejich obzory a dodat jim odvahu nebát se dorozumět v cizím prostředí. Mám ráda veselou společnost a pohodový čas trávený s rodinou.

Mgr. Jana Burešová

buresova.sospo@seznam.cz

Předměty: matematika, ekonomika, podnikání v praxi, ekologie

Vystudovala jsem obor aplikace matematiky v ekonomii na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Hned po absolvování studia jsem nastoupila na SOŠPO a od té doby zde působím jako vyučující matematiky a ekonomiky. Snažím se ukázat studentům, že matematiku je schopný se naučit každý, kdo chce a není důvod se jí bát. Matematika se v životě vyskytuje vlastně všude. Využíváme ji v běžném životě, ale také v ekonomii a přírodních vědách. Ve svém volném čase se věnuji rodině.

Mgr. Wojciech Czudek

czudek.sospo@seznam.cz

Předměty: tělesná výchova, somatologie, teorie sportovních disciplín, komunikační dovednosti

Již v dětství jsem byl velmi aktivní a odjakživa mě lákalo zkoušet nejrůznější sporty. Abych se pohybu mohl věnovat naplno celý život a své znalosti a dovednosti jsem mohl předávat dál, rozhodl jsem se vystudovat obor Tělesná výchova a sport na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jsem zastáncem toho, že každý člověk - sportovec by měl být komplexně a všestranně zaměřený. Proto se snažím věnovat širokému spektru pohybových aktivit. Oblasti, ke kterým mám nejblíže a věnuji jim spoustu času, jsou však fitness a zdravý životní styl - nejsou jen mým koníčkem, ale působím také jako osobní a kondiční trenér.

Mgr. Michaela Dvořáková

dvorakova.sospo@seznam.cz

Předměty: tělesná výchova, teorie sportovních disciplín, psychologie, základy společenských věd

Jako bývalá extraligová hráčka volejbalu a trenérka začínajících mladých hráčů fotbalu vím, že pohybová aktivita tvoří neodmyslitelnou složku našeho života. Aktivně se pohybovat je v dnešní době nezbytnost, která by měla být zcela přirozená a vycházet ze samé podstaty zdravého životního stylu. Sport mi ale kromě radosti z pohybu přinesl i schopnost vyrovnávat se s překážkami, respektovat soupeře a vůli bojovat a nevzdávat se. Mým cílem je tyto zkušenosti předávat studentům, učit je milovat pohyb jakéhokoliv druhu, respektovat jeden druhého, vytvořit kladný vztah k pohybové aktivitě a usilovat o zachování zdraví, psychické a fyzické pohody.

Olena Jahnová

koordinátor školního parlamentu

jahnova.sospo@seznam.cz

Předměty: anglický jazyk

Na naší škole působím od roku 2011. Svoji profesionalitou a pozitivním přístupem jsem si získala uznání a respekt mezi studenty. Za mou práci hovoří především úspěchy mých žáků, někteří studují v Anglii na vysokých školách, další jsou úspěšní držitelé certifikátů University of Cambridge FCE a CAE. Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, kino a cestování. Jsem přesvědčena, že laskavý přístup a zároveň výchova k zodpovědnosti jsou klíčem ke správné motivaci studentů.

Mgr. Lucie Kalábová

vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů

kalabova.sospo@seznam.cz

Předměty: matematika, základy přírodních věd

Na naší škole vyučuji matematiku. Snažím se vést studenty k logickému myšlení a jsem ráda, když se při výuce ptají. Vždyť už v 17. století slavný francouzský matematik René Descatres řekl: „Myslím, tedy jsem.“ Mým cílem je, aby se studenti matematiky nebáli, chci jim přiblížit její využití v běžném životě. Vystudovala jsem matematiku a geografii na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Svůj volný čas trávím s rodinou společným cestováním a chozením po horách.

Mgr. Zuzana Kočová

vedoucí PK odb. předmětů MT a MKŽ; autorizovaný zástupce PK Průvodce cestovního ruchu

zuzka.kocova@seznam.cz

Předměty: anglický jazyk, italský jazyk, psychologie a odborné předměty se zaměřením na cestovní ruch a žurnalistiku

Jsem absolventkou Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V době studií jsem pracovala jako průvodkyně na zámku a delegátka cestovní kanceláře. Stále se vzdělávám v rámci doplňujícího studia pro pedagogy a snažím se sledovat novinky, které se týkají předmětů, jež vyučuji. Svým studentům se snažím předat zkušenosti, dovednosti a znalosti získané na školách a během praxe. Mezi mladými lidmi jsem ráda, baví mě jejich otevřenost a touha poznávat nové věci. Svůj volný čas věnuji své rodině, se kterou vyrážím na výlety nejen u nás, ale i do zahraničí.

Mgr. Tereza Konečná

výchovná poradkyně, školní kariérový poradce

kohlerova.sospo@seznam.cz

Předměty: Předměty: německý jazyk, základy společenských věd, právo

Z Nového Jičína, mého rodného města, jsem se do Prostějova přistěhovala v roce 2007. V témže roce jsem úspěšně ukončila studium na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a následně jsem začala vyučovat na SOŠPO. Na škole učím společenskovědní předměty, právo, komunikační dovednosti, německý jazyk a působím jako výchovná poradkyně. Své povolání mám velmi ráda, každodenní práci s mladými lidmi vnímám jako obohacující a inspirativní. Ve vztahu k žákům se snažím o respektující přístup. Svůj volný čas nejraději trávím výletováním a cestováním se svou rodinou.

Mgr. Aleš Kozel

koordinátor zkoušek Cambridge

kozel.sospo@seznam.cz

Předměty: anglický jazyk

Jsem vyučujícím anglického jazyka. Aprobaci jsem získal na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Mým hlavním cílem je žáky poctivě připravit k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. Během svého pobytu ve Velké Británii jsem úspěšně složil cambridgeskou jazykovou zkoušku a získal CertificateofProficiency in English a nyní koordinuji ve spolupráci s jazykovou školou Lingua Centrum přípravu našich talentovaných studentůna složení právě těchto mezinárodně uznávaných zkoušek. Dlouhodobě je pro mě koníčkem číslo jedna tenis, a proto trávím na kurtu hodně času.

Mgr. Jitka Kučerová

autorizovaný zástupce PK Průvodce cestovního ruchu, koordinátor průvodcovské činnosti

kucerova.sospo@seznam.cz

Předměty: německý jazyk a odborné předměty se zaměřením na cestovní ruch

Na této škole působím od roku 2011. Pocházím z východních Čech, ale už přes dvacet let žiju v Olomouci. Vystudovala jsem na Univerzitě Palackého geografii a německý jazyk. Protože ráda cestuji, doplnila jsem si vzdělání i v oblasti cestovního ruchu. Poznatky z cest předávám mladé generaci v předmětech cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu a v dějinách kultury, jejichž výuka mě velmi baví. Jsem zástupcem autorizované osoby profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. Před několika lety jsem si rozšířila vzdělání o učitelství českého jazyka a literatury. Ve svém volném čase chodím do divadla, učím se anglicky a ráda čtu, zejména historické romány a detektivky.

Mgr. Lenka Kučerová

kuceroval.sospo@seznam.cz

Předměty: český jazyk a literatura, dějepis

Už od dětství mě fascinovaly knihy, připadalo mi, že v nich musí být ukryta všechna moudrost a tajemství světa, proto jsem také vystudovala obor česká filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní svoje znalosti předávám svým studentům. Naše mateřština je nesmírně komplikovaný jazyk, což jsem poznala především během let strávených na jazykové škole v Praze, kde jsem učila mnoho let český jazyk zahraniční studenty. Mám ráda svoji práci, svoje studenty, od nichž se mnohdy leccos učím i já sama. Takže vzdělávání je oboustranné.

Mgr. Jana Mohrová

vedoucí PK cizích jazyků, koordinátor projektů Erasmus+ a e-Twinning

mohrova.ssps@seznam.cz

Předměty: německý a anglický jazyk

Na naší škole vyučuji angličtinu a němčinu a také vedu předmětovou komisi cizích jazyků. Abych se stále vzdělávala po jazykové i metodické stránce, účastním se seminářů v České republice i v zahraničí. Absolvovala jsem například třítýdenní seminář pro učitele v Lipsku a čtrnáctidenní seminář v Berlíně. Mám radost, když studenty moje hodiny baví a když jsou úspěšní na soutěžích a u jazykových zkoušek. Pro studenty připravuji projekty, organizuji zahraniční výjezdy a různé zajímavé akce. Se svými studenty mám přátelský vztah, ale mám nároky na jejich znalosti. Kromě výuky patří k mým koníčkům cestování, hory v zimě i v létě, knížky a divadlo.

Mgr. Václav Stodůlka

koordinátor environmentální výchovy a výchovy ke zdraví

stodulka.sospo@seznam.cz

Předměty: informační a komunikační technologie, administrativní dovednosti, ekologie

Pocházím z Valašska, ale po vystudování Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsem nakonec „zakotvil“ v Prostějově. Moje povolání mě baví, u studentů si nejvíce cením upřímnosti a schopnosti držet slovo. Výuku směřuji k praktickému využití znalostí v pracovním i osobním životě.Volný čas trávím rozšiřováním svých znalostí, sportem, četbou a setkáváním se s přáteli.

Ing. Daniela Šlézarová

vedoucí předmětové komise ekonomických, grafických a odb. předmětů MEO a EU; koordinátor odborné praxe, koordinátor spolupráce školy se zaměstnavateli

slezarovad.sospo@seznam.cz

Předměty: ekonomika, účetnictví, management, ochrana spotřebitele

Na naší škole učím už více než deset ekonomické předměty, účetnictví a management. Jsem autorkou učebnic Účetnictví pro střední školy, spolupracuji při vydávání ekonomických publikací. Při výuce účetnictví či managementu motivuji své žáky k praktickému uplatnění získaných znalostí do jejich dalšího profesního rozvoje. Ve svém volném čase se snažím vzdělávat a sledovat nejnovější trendy v oblasti podnikání a financování, ale také se věnuji zahrádkaření a kynologii.

PaedDr. Jaromír Tomčík

vedoucí PK tělesné výchovy a výchovy ke zdraví a PK odborných předmětů sportovního managementu

tomcik.sospo@seznam.cz

Předměty: ekonomika, tělesná výchova, teorie sportovních disciplín, marketing, mezinárodní vztahy, podnikání v praxi

Díky studiu na alma mater v Olomouci mohu žákům předávat získané znalosti a dovednosti z ekonomicky zaměřených předmětů a z tělesné výchovy. Stále se vzdělávám a sleduji aktuální a moderní trendy v obou oborech, které jsou pro mě, ale i pro žáky naší školy přínosné a využitelné. Snažím se aktivně i pasivně provozovat sportovní aktivity, přičemž mám nejraději míčové hry. Rád poznávám nejen cizí země, ale i krásy Čech, Moravy a Slezska.

Pedagogové externí

Ing. Helena Vlková

Předměty: písemná a elektronická komunikace

Na SOŠPO působím již deset let jako externí učitelka předmětu písemná a elektronická komunikace. Ve výuce se snažím o to, aby studenti ovládli klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou a dosáhli přiměřené rychlosti a přesnosti při opisu textů. Ale záleží mi také na tom, aby se učili v příjemné a milé atmosféře. Svůj volný čas věnuji rodině a přátelům. Ráda čtu, relaxuji prací na zahradě a při rekreačním sportu.

Mgr. Ladislav Burgr

odborník z praxe

ladislav.burgr@seznam.cz

Předměty: marketingová komunikace

Ve škole vyučuji externě a pracuji v reklamní agentuře VENDI s. r. o. v Prostějov. Vystudoval jsem obor marketingové komunikace na UTB ve Zlíně a v reklamě pracuji od roku 1991. Díky výuce předmětu marketingové komunikace se v tomto oboru neustále dovzdělávám a snažím se tento předmět přiblížit našim studentům. Práce se studenty je pro mne velmi příjemná, vybrali si obor žurnalistiku a tento předmět je baví. Zároveň se snažím studenty připravit na přijímací zkoušky na VŠ v oborech marketingových a žurnalistických. Ve svém volném čase chodím rád do přírody, na ryby a jezdím do oblíbených jižních Čech.

Mgr. Miroslav Krša

odborník z praxe

k_e_r_i_m@email.cz

Předměty: tvorba projektů, projektový management, mezinárodní vztahy trh práce v EU, nezisková ekonomika

Ve škole se se studenty setkávám v hodinách tvorby projektů, neziskové ekonomiky, mezinárodních vztahů a trhu práce EU. Baví mě učit, protože vzdělávání je výzva. Každý další rok je jiný. Studenti jsou jiní. Navíc oblasti mého profesního zájmu se neustále vyvíjejí. Co zůstává, je chuť slyšet názory mladých lidí, debatovat s nimi a prostřednictvím debaty v nich probouzet zájem o věc. Ve volném čase jezdím na známá i neznámá místa, hraji na piano a rád na něj poslouchám hrát i jiné. A léto si nejvíce užívám pod beachvolejbalovou sítí.

Bc. David Sekanina

odborník z praxe

Předměty: mediální prezentace

Předmět, který externě učím, se jmenuje mediální prezentace – spadají pod něj nejen klasické výtvory v PowerPointu, ale i osobní, potažmo zpravodajské blogy. Záleží na tom, mít co říct a vědět komu. Své studenty se snažím naučit jak vytvořit internetový blog a držet jej při životě, který má smysl. Učíme se nacházet v sobě potřebu sdílení, ale i pokoru k formě a žánru. Jako léta praktikující novinář vím, že mladí se dají nakazit radostí z psaní a že, i když se mu nebudou v budoucnu věnovat, ta radost v nich zůstane. A pokud se někdy jako elévové objeví v redakci, mají dobrou šanci, že je po dni plném zmatku jejich zkušenější kolegové na ranní poradě poplácají uznale po zádech…

Adela Jaime Cardona

rodilá mluvčí

Předměty: španělský jazyk

Narodila jsem se na Kubě v Havaně, ale od roku 1974 žiji trvale v České republice. Mám vystudovanou konzervatoř a pedagogiku v Brně. Již deset let ráda předávám studentům znalosti svého mateřského jazyka – španělštiny. Cením si lidí, kteří berou život s humorem a lehkostí. Také si dokáži vychutnat dobré jídlo a zaposlouchat se do příjemné hudby.

Mgr. Miroslawa Pelíšková

rodilá mluvčí

Předměty: konverzace v anglickém jazyce

Na této planetě jsou tři krásná místa, která mohu nazvat domovem. Místo, kde jsem se narodila a vyrostla - Polsko. Místo, kde jsem strávila 10 úžasných let svého života - Dublin, Irsko a nyní- Prostějov. Jsem kvalifikovaná učitelka a držitelka certifikátu TEFL (Teaching English as a Foreign Language) ukončený v The TEFL Institute of Ireland. Pracuji také ve dvou jazykových školách v Prostějově a nedávno jsem získala dodatečnou kvalifikaci Cambridge pro výuku angličtiny online. Na SOŠPO působím jako externí učitel konverzace v anglickém jazyce. Mým cílem je konverzovat v co nejpřirozenějším a uvolněným způsobem. Desetiletí života a práce v Dublinu mě obohatilo o způsob komunikace podobný místním lidem.