Dny otevřených dveří

Zájemcům o studium nabízíme možnost osobní návštěvy
naší školy
v termínech Dnů otevřených dveří nebo kdykoliv
po předchozí telefonické domluvě.
Informace lze také získat na přehlídkách středních škol Scholaris
v Prostějově a Olomouci a na on-line dnech otevřených dveří.

Dny otevřených dveří

Program dnů otevřených dveří:
- prezentace jednotlivých vzdělávacích programů
- zapojení odborníků z praxe do výuky
- jazykové vzdělávání a příprava ke složení mezinárodních jazykových certifikátů
- příprava ke složení maturitní zkoušky a přehled výsledků za poslední roky
- příprava ke složení profesních zkoušek Specialista marketingu a Průvodce cestovního ruchu
- zapojení do projektů (Erasmus+, eTwinning,…)
- možnosti uplatnění absolventů v praxi nebo při dalším studiu
- další aktivity v průběhu studia (zájezdy, exkurse,…)
- zapojení do soutěží a výsledky studentů
- odborná praxe a průvodcovská činnost studentů
- prohlídka interiérů a vybavení školy

On-line den otevřených dveříPokud potřebujete zjistit informace o možnostech studia na naší škole a nemůžete osobně přijet nad Dny otevřených dveří, tak se s námi můžete spojit prostřednictvím aplikace Google Meet.
26. 10. 2021 v čase od 17.00 do 18.00 vám budou k dispozici garanti vzdělávacích programů.
K přihlášení do on-line schůzky musíte mít účet Google.
Na přiložené odkazy stačí v daný termín a čas kliknout.

Mezinárodní obchod a projektové řízení
Ing. Jitka Němcová
garant vzdělávacího programu a zástupkyně ředitele školy

Přihlásit se

Marketingové komunikace a žurnalistika | Animátor volného času
Mgr. Zuzana Kočová
garant vzdělávacího programu a vyučující odborných předmětů

Přihlásit se

Sportovní management
PaedDr. Jaromír Tomčík
garant vzdělávacího programu a vyučující odborných předmětů

Přihlásit se

Marketing turismu a wellness služby
Mgr. Jitka Kučerová
garant vzdělávacího programu a vyučující odborných předmětů

Přihlásit se

Virtuální prohlídka školy