Dobrodružství s němčinou


Název projektu: Dobrodružství s němčinou
Termín realizace: každoročně od roku 2016
Realizující subjekty: SOŠPO (finančně podpořeno Statutárním městem Prostějov)

Pravidelně od roku 2016 připravujeme pro žáky 8./9. tříd základních škol v Prostějově soutěž nazvanou Abenteuer in der Stadt neboli Dobrodružství ve městě. Chlapci a dívky, kteří se učí němčinu teprve prvním nebo druhým rokem, si mohli své znalosti vyzkoušet na deseti stanovištích v centru Prostějova. V roce 2020 byla tato soutěž změněna na Dobrodružství s historií a to z důvodu jejího zařazení mezi oficiální program oslav 630 let o povýšení Prostějova na město.