Aktuální informace

Aktuální informace o dění na naší škole můžete sledovat na Facebooku.

Informace pro zájemce o studium
Ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat dvě třídy kombinované ze všech vzdělávacích programů. Uchazeči o studium na naší škole budou konat v rámci přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Při určování výsledků přijímacího řízení budeme přihlížet nejen k výsledkům jednotných přijímacích zkoušek, ale budeme hodnotit i vysvědčení z předchozího vzdělávání, výsledky motivačního pohovoru a další skutečnosti vypovídající o vhodných schopnostech, vědomostech a zájmech uchazeče. Informace o studiu můžete získat v rámci dnů otevřených dveří, na přehlídkách středních škol v Prostějově a Olomouci, nebo kdykoliv při osobní návštěvě školy.


8. 12. 2016

Třída 2.TM vyhrála v soutěži Euroscola zájezd do Štrasburku

Třída 2.TM vyhrála v soutěži Euroscola zájezd do Evropského parlamentu. Úkolem bylo vytvořit video na zadané téma. Do soutěže se přihlásilo na dvě desítky soutěžních videí. Třída 2.TM zpracovala video s problematikou energetických štítků. Za kamerou stál Adam Mráček a nejvíce mu pomáhali Lukáš Hýbl, Vendula Vítková, Eliška Vejrostová a Karolína Staniczková. Jejich vítězné video mělo 74 063 zhlédnutí, 1 658 reakcí a 56 komentářů.

27. 11. 2016

Naše škola pořádala mediální workshopy pro žáky 9. tříd

Pro žáky 9. tříd prostějovských základních škol jsme druhým rokem připravili workshopy věnované mediální gramotnosti se zaměřením na reklamu. Cílem projektu, který finančně podpořilo statutární město Prostějov, bylo posílení mediální gramotnosti žáků základních škol v Prostějově. Projekt byl realizován v rámci agendy Zdravého města. Žáci byli do dané problematiky uvedeni multimediální prezentací a aktivně se zapojovali formou diskuzí, rozborů konkrétních reklam a samostatných cvičení. Byli upozorněni na to, že reklama používá manipulativní prvky a přesvědčovací techniky, kterými je ovlivňuje. Uvědomili si tak fakt, že i oni sami jsou jako spotřebitelé každodenně pod jejím vlivem.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sos-podnikani-obchodu/35566-na-sospo-poradali-workshopy-o-medialni-gramotnosti
27. 11. 2016

Historický první turnaj ve stolním hokeji v Prostějově vyhrál David Pelikán

V sobotu 12. 11. 2016 proběhl na naší škole 2. turnaj Grand Prix a žákovský přebor ve stolním hokeji. Turnaje se zúčastnili tři naši studenti. Domovský klub ze Zábřehu reprezentoval David Pelikán a naši školu Šarlot Šínová a Filip Bašný. Vítězem prostějovského turnaje se stal David Pelikán (3.TM).

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/35473-obrazem-prvni-prostejovsky-turnaj-ve-stolnim-hokeji
Prostějovský Večerník:
http://www.vecernikpv.cz/sport/17234-historickou-premieru-stolniho-hokeje-hostila-sospo
Prostejov.eu:
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/fotogalerie-turnaj-ve-stolnim-hokeji-v-prostejove-poprve.html
27. 11. 2016

Europoslanec Pavel Svoboda besedoval se studenty

2. listopadu 2016 proběhla na naší škole další z besed s českými europoslanci. Přednášky poslanců Evropského parlamentu a následné besedy jsou určeny převážně studentům zaměření na Mezinárodní obchod a projektové řízení (Evropskou unii). Pavel Svoboda je odborníkem na evropské právo a v Evropském parlamentu se zabývá právě touto problematikou.

6. 11. 2016

Exkurze do Zlína a Vizovic
19. října 2016 proběhla tradiční exkurze do Zlína a Vizovic. Studenti 3. ročníku si prohlédli Baťovu správní budovu, tzv. jedenadvacítku, projeli se osobním výtahem J. A. Bati a zhlédli výstavu Princip Baťa. Druhou část exkurze tvořila návštěva vizovické firmy Rudolf Jelínek. 

6. 11. 2016

Anna Slováková a Filip Bašný získali ocenění Talent Olomouckého kraje

V úterý 18. října 2016 proběhlo v Olomouci slavnostní ocenění žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských či celostátních soutěžích a olympiádách. Naše škola nominovala do 12. ročníku Talentu Olomouckého kraje Annu Slovákovou ze 3.ES a Filipa Bašného ze 3.TM. Oba uspěli. Anna Slováková získala 1. místo ve sportovní kategorii (za 1. místo na Mistrovství Evropy do 16 let jednotlivců v Moskvě a za 1. místo na Mistrovství světa družstev Junior Fed cup v Madridu). Filip Bašný získal 2. místo v humanitní kategorii za vynikající výsledky v soutěžích v německém jazyce (1. místo v ústředním kole soutěže v německém jazyce).

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/34978-sospo-ma-dva-talenty-olomouckeho-kraje
Prostějovský Večerník:
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/16773-sospo-ma-dva-talenty-olomouckeho-kraje
http://www.vecernikpv.cz/rozhovory/17271-na-sospo-studtuji-talenti-olomouckeho-kraje-anna-slovakova-a-filip-basny

25. 10. 2016

Úspěch našich studentů ve sportovních soutěžích

16. září 2016 proběhy atletické závody, ve kterých dosáhli naši studenti výrazných úspěchů. Družstvo dívek získalo 3. místo a družstvo hochů 2. místo s postupem do krajského kola. Nejlepší výsledky: Vanessa Klíčová 1. místo 60m; Martin Hladký 1. místo 100m; Radek Smékal 1. místo 1 500m; Michal Zapletal 1. místo 400m; Alena Pěčková 2. místo 800m; 1. místo štafeta (Martin Luža, Martin Hladký, Michal Zapletal a Tomáš Havlíček). Také jsme se tradičně zúčastnili závodů Prostějovská výška. V jednotlivcích si "vyskákaly" stříbro Šárka Malíková a bronz Nikol Vencová. Družstvo ve složení Šárka Malíková, Nikol Vencová, Martin Hladký, Tomáš Havlíček a Jirka Novák získalo celkové 3. místo.
Tým našich studentů fotbalistů vybojoval v okresním finále Poháru Josefa Masopusta 2. místo a v okresním finále turnaje děvčat ve stolním tenise vybojovaly 1. místo a postup na kraj (Alena Pěčková a Kateřina Nováková (obě z 1. ES)).
V okresním finále ve stolním tenise (kategorie chlapci) získali Patrik Parák, Martin Hladký, Radek Smékal a Tomáš Kvapil krásné 2. místo. Alena Pěčková a Katka Nováková vybojovaly pro naši školu v okresním kole první místo a na kraji získaly 2. místo.

5. 10. 2016

Naše škola byla na krajské soutěži v anglickém jazyce vyhodnocena jako nejlepší 

Na krajské soutěži pro žáky středních odborných škol CAN YOU SPEAK BUSINESS ENGLISH? získal Filip Bašný (3.TM) 2. místo. Naše škola byla také vyhodnocena jako NEJLEPŠÍ. Soutěže se zúčastnili také Kristýna Bláhová (2.TM) a Radim Nemela (4.EP).

5. 10. 2016

Zahájení nového školního roku

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 217 studentů denního a dálkového studia. Ve čtyřletém denním studiu máme 206 studentů, což je nejvíce v historii školy.  Do 1. ročníku jich letos nastoupilo 57. Největší zájem je přitom již třetím rokem o vzdělávací program Sportovní management a tradičně také o Marketing turismu. Velkou měrou k tomu přispívají naše ojedinělé vzdělávací programy, pozitivní školní klima a individuální přístup učitelů ke studentům. Snažíme se nabízet kvalitní služby tak, aby byli naši studenti a jejich rodiče maximálně spokojeni. Samozřejmostí je pokračování v elektronické komunikaci s rodiči a žáky prostřednictvím internetu. Učitelé již 8. rokem nezapisují do papírových třídních knih, ale prostřednictvím osobních počítačů do elektronické evidence docházky. Všechny ročníky se vyučují dle Školních vzdělávacích programů (ŠVP) vycházejících z platného Rámcového vzdělávacího programu (RVP) Ekonomika a podnikání 63-41-M/01. V průběhu letních prázdnin proběhla další etapa výměny oken v budově školy, byly provedeny další nutné opravy, zejména dveří a schodiště k tělocvičně, bylo doplněno a opraveno vybavení kmenových tříd a kabinetů, chodba v přízemí byla vyzdobena velkoformátovými postery. Snahou bylo, aby se všichni studenti i učitelé cítili ve škole co nejlépe :-) . Na příští školní rok připravujeme další kroky, které povedou ke zkvalitňování výuky, rozšíříme webový portál (e-studium) o nové odborné předměty (Teorie sportovních disciplín, Psychologie sportu) a budeme pokračovat v pořádání oblíbených exkurzí, zájezdů a besed.

10. 9. 2016

Naši školu navštívil vicepremiér vlády ČR Pavel Bělobrádek
Ve čtvrtek 8. září navštívil naši školu místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Při besedě se studenty odpovídal na dotazy týkající se například oblastí školství, hospodářství a Evropské unie. Vedením školy byl seznámen s problémy, s nimiž se škola aktuálně potýká. Ty jsou spojeny zejména s odlišným přístupem státu k financování škol dle zřizovatele a také s obavami potencionálních zájemců o středoškolské studium z jednotných přijímacích zkoušek a z nástupu povinné maturity z matematiky.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:
http://pvnovinky.cz/sospo/34325-vicepremier-belobradek-navstivil-sospo-v-prostejove
Úřad vlády ČR:
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/pavel-belobradek/aktualne/vicepremier-belobradek-navstivil-olomoucky-kraj-148556/
10. 9. 2016

Adaptační kurz v Rekreačním zařízení Vyhlídka u Blanska

Nový školní rok zahájili žáci 1. ročníku adaptačním kurzem Meeting Out Of School nedaleko Moravského krasu. Díky krásnému prostředí, nádhernému počasí a výbornému programu zajištěnému agenturou GM5 si studenti užili tři společné dny se spolužáky a třídními učitelkami. Tento kurz probíhá již 9. rokem a je plně hrazen školou. Adaptační kurz žákům i třídním učitelům pomáhá urychlit proces vzájemného poznávání se v neformálním prostředí a v zátěžových situacích.
http://www.gm5.cz/

10. 9. 2016

Prohlídky pro seniory z Olomouckého kraje
Studentky 3. ročníku provedly historickým centrem Prostějova tři zájezdy seniorů z Olomouce, Hranic a Šumperka. Naši školu s žádostí o prohlídky oslovilo Sdružení cestovního ruchu - Střední Morava v rámci projektu Seniorské cestování v Olomouckém kraji.

Napsali o nás…
Magistrát statutárního města Prostějova:
http://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=446786432312372936&lanG=cs&slozka=126990&clanek=165187
10. 9. 2016

Naše škola pomáhala na dvou velkých akcích
3. – 4. září v Prostějově proběhly Všesportovní hry SDTJ, které pořádala místní jednota BOX DTJ. Sjelo se více než 200 sportovců z celé republiky, Slovenska a USA. Při organizaci této velké sportovní akce pomáhali naši studenti především u koordinace jednotlivých disciplín. Také jsme pomáhali s organizací již 3. ročníku Burzy volného času, kterou pořádalo prostějovské Sportcentrum. Jsme rádi, že prostřednictvím těchto akcí získávají studenti Sportovního managementu a Marketingu turismu praktické zkušenosti.

10. 9. 2016

Petr Komárek je autorem obrazové publikace o Litovli
Petr Komárek, student 3. ročníku vzdělávacího programu Marketingové komunikace a žurnalistika, je autorem obrazové publikace LITOVEL - HANÁCKÉ BENÁTKY. V úterý 6. října 2015 byla tato kniha v městské knihovně slavnostně pokřtěna. Za kmotra své první knížky si Petr vybral Marka Moudrého, zástupce ředitele školy. Akce se uskutečnila v rámci celostátního Týdne knihoven.
http://www.knih-litovel.cz/cs/udalosti/kniha-litovel-hanacke-benatky-byla-pokrtena.html

3. 11. 2015

Studium sportovního managementu na naší škole
Žákům devátých tříd nabízíme možnost studia vzdělávacího programu Sportovní management, který je určen nejen aktivním sportovcům. Studium vede k rozvoji profesní přípravy ve všech sportovních disciplínách a k orientaci v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty zaměřené na problematiku týkající se sportovních disciplín. K přijetí se nevyžaduje splnění výkonnostních norem a během studia není také vyžadováno dosažení dané výkonnostní úrovně sportovce. Hlavním garantem vzdělávacího programu jsou marketingová společnost TK PLUS Prostějov a Katedra sportu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. V současnosti je toto studium realizováno v 1. - 3. ročníku.


25. 9. 2015


Nahoru