Aktuální informace

Aktuální informace o dění na naší škole můžete sledovat na Facebooku.

Informace pro zájemce o studium
Pro školní rok 2017/2018 budeme otevírat dvě třídy kombinované ze všech vzdělávacích programů. Uchazeči o studium na naší škole budou konat v rámci přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Při hodnocení výsledků přijímacího řízení se bude postupovat podle výsledků jednotných přijímacích zkoušek, hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, motivačního pohovoru a z dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Informace o studium můžete získat v rámci dnů otevřených dveří, přehlídkách středních škol v Prostějově a Olomouci nebo kdykoliv při osobní návštěvě školy.


5. 10. 2016

Úspěch našich studentů v atletických disciplínách

16. září 2016 proběhy atletické závody, ve kterých dosáhli naši studenti výrazných úspěchů. Družstvo dívek získalo 3. místo a družstvo hochů 2. místo s postupem do krajského kola. Nejlepší výsledky: Vanessa Klíčová 1. místo 60m; Martin Hladký 1. místo 100m; Radek Smékal 1. místo 1500m; Michal Zapletal 1. místo 400m; Alena Pěčková 2. místo 800m; 1. místo štafeta (Martin Luža, Martin Hladký, Michal Zapletal a Tomáš Havlíček). Také jsme se tradičně zúčastnili závodů Prostějovská výška. V jednotlivcích si "vyskákaly" stříbro Šárka Malíková a bronz Nikol Vencová. Družstvo ve složení Šárka Malíková, Nikol Vencová, Martin Hladký, Tomáš Havlíček a Jirka Novák získalo celkové 3. místo.

5. 10. 2016

Naše škola byla na krajské soutěži v anglickém jazyce vyhodnocena jako nejlepší 

Na krajské soutěži pro žáky středních odborných škol CAN YOU SPEAK BUSINESS ENGLISH? získal Filip Bašný (3.TM) 2. místo. Naše škola byla také vyhodnocena jako NEJLEPŠÍ. Soutěže se zúčastnili také Kristýna Bláhová (2.TM) a Radim Nemela (4.EP).

5. 10. 2016

Zahájení nového školního roku

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 217 studentů denního a dálkového studia. Ve čtyřletém denním studiu máme 206 studentů, což je nejvíce v historii školy.  Do 1. ročníku jich letos nastoupilo 57. Největší zájem je přitom již třetím rokem o vzdělávací program Sportovní management a tradičně také o Marketing turismu. Velkou měrou k tomu přispívají naše ojedinělé vzdělávací programy, pozitivní školní klima a individuální přístup učitelů ke studentům. Snažíme se nabízet kvalitní služby tak, aby byli naši studenti a jejich rodiče maximálně spokojeni. Samozřejmostí je pokračování v elektronické komunikaci s rodiči a žáky prostřednictvím internetu. Učitelé již 8. rokem nezapisují do papírových třídních knih, ale prostřednictvím osobních počítačů do elektronické evidence docházky. Všechny ročníky se vyučují dle Školních vzdělávacích programů (ŠVP) vycházejících z platného Rámcového vzdělávacího programu (RVP) Ekonomika a podnikání 63-41-M/01. V průběhu letních prázdnin proběhla další etapa výměny oken v budově školy, byly provedeny další nutné opravy, zejména dveří a schodiště k tělocvičně, bylo doplněno a opraveno vybavení kmenových tříd a kabinetů, chodba v přízemí byla vyzdobena velkoformátovými postery. Snahou bylo, aby se všichni studenti i učitelé cítili ve škole co nejlépe :-) . Na příští školní rok připravujeme další kroky, které povedou ke zkvalitňování výuky, rozšíříme webový portál (e-studium) o nové odborné předměty (Teorie sportovních disciplín, Psychologie sportu) a budeme pokračovat v pořádání oblíbených exkurzí, zájezdů a besed.

10. 9. 2016

Naši školu navštívil vicepremiér vlády ČR Pavel Bělobrádek
Ve čtvrtek 8. září navštívil naši školu místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Při besedě se studenty odpovídal na dotazy týkající se například oblastí školství, hospodářství a Evropské unie. Vedením školy byl seznámen s problémy, s nimiž se škola aktuálně potýká. Ty jsou spojeny zejména s odlišným přístupem státu k financování škol dle zřizovatele a také s obavami potencionálních zájemců o středoškolské studium z jednotných přijímacích zkoušek a z nástupu povinné maturity z matematiky.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:
http://pvnovinky.cz/sospo/34325-vicepremier-belobradek-navstivil-sospo-v-prostejove
Úřad vlády ČR:
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/pavel-belobradek/aktualne/vicepremier-belobradek-navstivil-olomoucky-kraj-148556/
10. 9. 2016

Adaptační kurz v Rekreačním zařízení Vyhlídka u Blanska

Nový školní rok zahájili žáci 1. ročníku adaptačním kurzem Meeting Out Of School nedaleko Moravského krasu. Díky krásnému prostředí, nádhernému počasí a výbornému programu zajištěnému agenturou GM5 si studenti užili tři společné dny se spolužáky a třídními učitelkami. Tento kurz probíhá již 9. rokem a je plně hrazen školou. Adaptační kurz žákům i třídním učitelům pomáhá urychlit proces vzájemného poznávání se v neformálním prostředí a v zátěžových situacích.
http://www.gm5.cz/

10. 9. 2016

Prohlídky pro seniory z Olomouckého kraje
Studentky 3. ročníku provedly historickým centrem Prostějova tři zájezdy seniorů z Olomouce, Hranic a Šumperka. Naši školu s žádostí o prohlídky oslovilo Sdružení cestovního ruchu - Střední Morava v rámci projektu Seniorské cestování v Olomouckém kraji.

Napsali o nás…
Magistrát statutárního města Prostějova:
http://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=446786432312372936&lanG=cs&slozka=126990&clanek=165187
10. 9. 2016

Naše škola pomáhala na dvou velkých akcích
3. – 4. září v Prostějově proběhly Všesportovní hry SDTJ, které pořádala místní jednota BOX DTJ. Sjelo se více než 200 sportovců z celé republiky, Slovenska a USA. Při organizaci této velké sportovní akce pomáhali naši studenti především u koordinace jednotlivých disciplín. Také jsme pomáhali s organizací již 3. ročníku Burzy volného času, kterou pořádalo prostějovské Sportcentrum. Jsme rádi, že prostřednictvím těchto akcí získávají studenti Sportovního managementu a Marketingu turismu praktické zkušenosti.

10. 9. 2016

Petr Komárek je autorem obrazové publikace o Litovli
Petr Komárek, student 3. ročníku vzdělávacího programu Marketingové komunikace a žurnalistika, je autorem obrazové publikace LITOVEL - HANÁCKÉ BENÁTKY. V úterý 6. října 2015 byla tato kniha v městské knihovně slavnostně pokřtěna. Za kmotra své první knížky si Petr vybral Marka Moudrého, zástupce ředitele školy. Akce se uskutečnila v rámci celostátního Týdne knihoven.
http://www.knih-litovel.cz/cs/udalosti/kniha-litovel-hanacke-benatky-byla-pokrtena.html

3. 11. 2015

Studium sportovního managementu na naší škole
Žákům devátých tříd nabízíme možnost studia vzdělávacího programu Sportovní management, který je určen nejen aktivním sportovcům. Studium vede k rozvoji profesní přípravy ve všech sportovních disciplínách a k orientaci v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty zaměřené na problematiku týkající se sportovních disciplín. K přijetí se nevyžaduje splnění výkonnostních norem a během studia není také vyžadováno dosažení dané výkonnostní úrovně sportovce. Hlavním garantem vzdělávacího programu jsou marketingová společnost TK PLUS Prostějov a Katedra sportu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. V současnosti je toto studium realizováno v 1. - 3. ročníku.


25. 9. 2015


Nahoru