Aktuální informace

Přejeme všem studentům příjemné prožití letních prázdnin plných zážitků, sluníčka a pohody a všem ostatním krásnou dovolenou.

Závěr školního roku

Poslední den školního roku proběhlo několik zajímavých akcí. Studenti Sportovního managementu se zúčastnili sportovního soustředění na Baldovci, studentům 3.EP byla určena odborná exkurse do Prahy. Mimo jiné navštívili Českou národní banku, Pražský hrad, Úřad vlády nebo Českou centrálu turistického ruchu. Proběhly také školní výlety a školní turnaj v minigolfu.

5. 7. 2016

Kostýmované prohlídky centra Prostějova a kostela Povýšení sv. Kříže

Poslední červnovou sobotu proběhly tradiční kostýmované prohlídky centra města a kostela Povýšení sv. Kříže. Studenti zájemce seznámili s historií města, upozornili je na významné památky, mezi které patří nová radnice, muzeum, zámek, kostel a měšťanské domy na náměstí. Prohlídky byly oživeny krátkými divadelními vstupy ze života historických postav Prostějova.
U Mariánského sloupu tak mohli potkat básníka Jiřího Wolkera, u kostela faráře Karla Dostála Lutinova, který se výrazně podílel na výzdobě kostela na počátku 20. století a fiktivní postavu gotického architekta, který v presbytáři kostela objasňoval křížovou klenbu. Všechny tři postavy ztvárnil Petr Komárek ze 3.EP. Překvapení pro návštěvníky pak bylo pěvecké vystoupení. Eva Švédová ze stejné třídy zazpívala Ave Maria od Beyonce. Kostýmy na prohlídky zapůjčila Jitka Hřívová, který se věnuje šití historických kostýmů od středověku do 20. století.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/33168-zahledli-jste-v-sobotu-wolkera-ci-farare-dostala-lutinova
http://pvnovinky.cz/kultura/33103-kostymovane-prohlidky-centra-prostejova
5. 7. 2016

Studenti provedli zájezd turistů z Ostravy
Ve středu 22. června připravili naši studenti pro zájezd Slezského klubu stomiků z Ostravy prohlídkový okrus Prostějovem. Studenti z 2. a 3. ročníku zájemce provedli centrem města, seznámili je s hlavními dominantami města, jako jsou zámek, budova magistrátu, muzeum a historické domy na náměstí. Prohlídkový okruh uzavřel kostel Povýšení sv. Kříže.

Napsali o nás…
Magistrát statutárního města Prostějova:
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/studenti-ukazali-hostum-prostejov.html

5. 7. 2016

„Dobrodružství ve městě“ pro žáky základních škol
V pátek proběhl zábavný program pro žáky prostějovských základních škol. Studenti si pod vedením paní učitelky Mohrové pro sedmáky a osmáky připravili netradiční soutěž pod názvem „Abenteuer in der Stadt.“ Tříčlenná družstva absolvovala trasu s deseti stanovišti. Pro žáky byly připraveny úkoly od poznávání stromů a domovních znamení přes kreslení a štafetový běh až po ochutnávku potravin. Žáci to neměli vůbec lehké, protože na ně studenti mluvili pouze německy. Ověřili si, že najít správnou cestu podle pokynů v němčině může být docela oříšek.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/33156-dobrodruzstvi-ve-meste-pro-zaky-zakladnich-skol
Magistrát statutárního města Prostějova:
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/zaci-zazili-dobrodruzstvi-ve-meste.html

5. 7. 2016

Poznávací zájezd do Benátek
Ve dnech 5. - 9. června proběhl poznávací zájezd do Itálie. Studenti navštívili historická města Cividale, Udine, Aquielu, Grado, Palmanovu, Benátky a přímořské letovisko Lignano. Studentky marketingu turismu ze 3.EP pak v rámci zájezdu realizovaly průvodcovskou činnost.

5. 7. 2016

Informace pro zájemce o studium
Vážíme si projevené důvěry ke vzdělávání na naší škole podáním přihlášky. Informujeme zájemce o studium a jejich rodiče, že 1. kolo přijímacího řízení proběhlo 22. dubna 2016. Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny pod registračními čísly v budově školy a na webových stránkách školy – zde.
V příštím školním roce (2016/2017) otevíráme všechny nabízené vzdělávací programy:
- ŠVP Podnikání v EU a projektové řízení
- ŠVP Řízení služeb a marketing turismu
- ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
- ŠVP Sportovní management

V případě dotazů ohledně volné kapacity v 1. ročníku Vám rádi odpovíme.
Bližší informace zde a na tel. číslech 602 427 712 a 602 325 932.20. 5. 2016

Celostátní kolo olympiády v německém jazyce vyhrál Filip Bašný z 2.TM

V pondělí 18. dubna 2016 se v pražském Goethově institutu konalo národní finále německé olympiády. Město Prostějov a současně Olomoucký kraj zde reprezentoval Filip Bašný z 2. ročníku, který pod heslem Veni vidi vici dobyl nejcennější trofej - 1. místo. Filipovi ve středu 27. dubna na prostějovské radnici k úspěchu pogratulovaly také paní primátorka Alena Rašková a paní náměstkyně Ivana Hemerková. Gratulujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí na mezinárodním kole v Berlíně. Více informací se můžete dočíst zde.

Napsali o Filipovi…
Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/sospo/32123-celostatni-kolo-olympiady-v-nemeckem-jazyce-vyhral-filip-basny-ze-sospo-v-prostejove
Prostějovský deník
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nejlepsi-olympionik-v-nemcine-je-z-prostejova-20160502.html
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nemcinu-se-ucil-od-dvou-let-nyni-miri-na-jazykovou-olympiadu-do-berlina-20160506.html
Magistrát statutárního města Prostějova
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/celostatni-kolo-olympiady-v-nemeckem-jazyce-vyhral-student-z-prostejova.html
20. 5. 2016

V dubnu proběhl další studijní výjezd do Štrasburku
Ve dnech 11. - 13. dubna proběhla další ze studijních cest do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Tentokrát naši studenti vycestovali na základě pozvání pana europoslance Jaromíra Štětiny. Zájezdu se zúčastnili studenti 2. ročníku vzdělávacího programu zaměřeného na Evropskou unii a za odměnu další vybraní studenti. Součástí zájezdu byly také prohlídky Štrasburku, Ludwigsburgu a muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu.

27. 4. 2016

Studenti 2. TM se zúčastnili Evropského setkání mladých lidí ve Štrasburku
Ve dnech 10. - 13. března proběhl zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Studenti ze třídy 2.TM vyhráli národní kolo Euroscoly a reprezentovali tak Českou republiku na Evropském setkání mladých lidí v budově Evropského parlamentu. Kromě Euroscoly měli studenti možnost poznávat krásy Alsaska. Navštívili Colmar (město je nazývané Alsaskými Benátkami), vinařskou vesnici Riquewihr a metropoli Alsaska Štrasburk. Toto nádherné město a jeho památky měli také možnost poznat při plavbě lodí po řece Ill. Při zpáteční cestě studenti navštívili muzeum automobilky Porsche ve Stuttgartu. 

19. 3. 2016

Studenti Sportovního managementu obdrželi fotbalovou licenci

28. leden 2016 patřil nejen předávání pololetních vysvědčení, ale také fotbalových licencí. Všichni studenti 2. ročníku vzdělávacího programu Sportovní management obdrželi C licenci FAČR. Zúročili tak půlroční teoretickou výuku fotbalu v rámci předmětu Teorie sportovních disciplín. Ve druhém pololetí se budou studenti připravovat ke složení základní trenérské licence v atletických disciplínách. 

8. 2. 2016

Naše škola pořádala mediální workshopy pro žáky 9. tříd
Pro žáky 9. tříd prostějovských základních škol jsme připravili workshopy věnované mediální gramotnosti se zaměřením na reklamu. Cílem projektu, který finančně podpořilo statutární město Prostějov, byl rozvoj mediální gramotnosti u žáků základních škol v Prostějově. Projekt byl realizován v rámci agendy Zdravého města. Žáci byli do dané problematiky uvedeni multimediální prezentací a aktivně se zapojovali formou diskusí, rozborů konkrétních reklam a samostatných cvičení. Žáci si na základě kritického přístupu k reklamě uvědomili fakt, že také oni jako spotřebitelé jsou každodenně pod vlivem reklamy. Byli upozorněni na nutnost rozpoznat manipulativní prvky reklamy a přesvědčovacích technik, které reklama využívá.

15. 11. 2015

Petr Komárek je autorem obrazové publikace o Litovli

Petr Komárek, student 3. ročníku vzdělávacího programu Marketingové komunikace a žurnalistika, je autorem obrazové publikace LITOVEL - HANÁCKÉ BENÁTKY. V úterý 6. října 2015 byla tato kniha v městské knihovně slavnostně pokřtěna. Za kmotra své první knížky si Petr vybral Marka Moudrého, zástupce ředitele školy. Akce se uskutečnila v rámci celostátního Týdne knihoven.
http://www.knih-litovel.cz/cs/udalosti/kniha-litovel-hanacke-benatky-byla-pokrtena.html

3. 11. 2015

Studium sportovního managementu na naší škole
Žákům devátých tříd nabízíme možnost studia vzdělávacího programu Sportovní management, který je určen nejen aktivním sportovcům. Studium vede k rozvoji profesní přípravy ve všech sportovních disciplínách a k orientaci v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty zaměřené na problematiku týkající se sportovních disciplín. K přijetí se nevyžaduje splnění výkonnostních norem a během studia není také vyžadováno dosažení dané výkonnostní úrovně sportovce. Hlavním garantem vzdělávacího programu jsou marketingová společnost TK PLUS Prostějov a Katedra sportu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. V současnosti je toto studium realizováno v 1. a 2. ročníku.


25. 9. 2015


Nahoru