Aktuální informace

Aktuální informace o dění ve škole můžete sledovat na facebooku.

Informace pro zájemce o studium
Vážíme si projevené důvěry ke vzdělávání na naší škole podáním přihlášky. Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny pod registračními čísly v budově školy a na webových stránkách školy – zde.
V příštím školním roce (2017/2018) otevíráme všechny nabízené vzdělávací programy:
- ŠVP Mezinárodní obchod a projektové řízení
- ŠVP Řízení služeb a marketing turismu
- ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
- ŠVP Sportovní management
V případě dotazů ohledně volné kapacity v 1. ročníku Vám rádi odpovíme.
Bližší informace na tel. číslech 602 427 712 a 602 325 932.

10. 6. 2017Školní hřiště je otevřeno veřejnosti 

Díky finanční podpoře statutárního města Prostějova může veřejnost navštěvovat naše školní hřiště. Zájemci mohou využít sportovní areál k míčovým hrám a tenisu. V červnu je hřiště přístupné každý den od 16.00 do 19.00 hod. O letních prázdninách se otevírá o hodinu dřív.

10. 6. 2017

Maturitní zkoušky 2017 
V pátek 2. června 2017 proběhlo v Národním domě slavnostní předávání maturitních vysvědčení a ocenění nejlepších studentů. K maturitnímu vysvědčení dostali všichni absolventi Europas - dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce v českém i anglickém jazyce, který vydává Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. Tři studentky obdržely osvědčení o profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu a devět studentů osvědčení Specialista marketingu. Tato osvědčení jsou ve své odbornosti na úrovni vyššího odborného vzdělání. Maturitní zkoušku úspěšně složilo 27 studentů denního a 5 studentů dálkového studia. Osm studentů prospělo s vyznamenáním, z toho 2 se samými výbornými. Celková úspěšnost u maturitní zkoušky dosáhla 90 %. Z odborných profilových předmětů složili úspěšně maturitní zkoušky všichni studenti.

10. 6. 2017

Sportovní soustřední 

Poslední květnový týden proběhlo sportovní soustředění studentů ze sportovního managementu. Studenti sjeli na koloběžkách pod organizačním vedením Sportcentra cyklostezku vedoucí z Horní Bečvy do Přerova.

10. 6. 2017

Studenti ze 2.TM se zúčastnili Evropského setkání mladých ve Štrasburku 
Ve dnech 9. - 13. května se studenti ze třídy 2.TM zúčastnili zájezdu do Alsaska. Zájezd studenti vyhráli v rámci soutěže Euroscola. Hlavním cílem bylo celodenní setkání mladých lidí z 28 zemí v Evropském parlamentu. Studenti si užili prohlídky Colmaru (Alsaské Benátky), vinařské vesnice Riquewihr a metropole Alsaska Štrasburku. Toto nádherné město a jeho památky měli možnost poznat při plavbě lodí po řece Ill. Při zpáteční cestě studenti navštívili německé univerzitní město Tübingen.

10. 6. 2017

V kostele sv. Jana Nepomuckého proběhly prohlídky 

Studentky ze zaměření na marketing turismu provedly v sobotu 20. května desítky zájemců bývalým klášterním kostelem Milosrdných bratří na Svatoplukově ulici v Prostějově. Seznámily je s historií chrámu, jednotlivými oltáři a freskami, které prošly náročným restaurování. Jedná se o jedinečné zpracování života a smrti sv. Jana Nepomuckého od prostějovského malíře Jana Sebastiniho. Prohlídky byly oživeny varhanním vystoupením Ondřeje Muchy.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/zpravy/38501-studentky-predvedly-zajemcum-krasu-historie
FB magistrátu města Prostějova:
https://www.facebook.com/statutarni.mesto.prostejov/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
24. 5. 2017

Naši studenti postupují do celostátního kola 

Pěknou tradicí se na naší škole stala účast na branném závodu LEGIE v Olomouci. Letos jsme do této sportovně - historické soutěže s tématikou 1. světové války vyslali dvě skupiny studentů. Družstvo s bitvou u Arrasu získalo 1. místo a postupuje do celostátního kola v Praze. Druhé družstvo s bitvou u Sborova obsadilo 4. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy:-)

28. 4. 2017

Europoslankyně Olga Sehnalová besedovala se studenty 

Další z mnoha besed s českými europoslanci proběhla v pátek 3. března. Za našimi studenty přijela debatovat europoslankyně Olga Sehnalová, která se mimo jiné zaměřuje na ochranu spotřebitele. Úvodem besedy studentům přiblížila fungování Evropského parlamentu. Poté přišla řada na otázky studentů, kteří se zajímali o kvalitu potravin a s tím související rozdíly mezi východním a západním trhem, ale také o aktuální dění v EU a ČR.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/37185-studenti-sospo-besedovali-s-olgou-sehnalovou
Prostějovský Večerník:
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/19063-europoslankyne-sehnalova-besedovala-se-studenty-sospo

3. 3. 2017

Na výuce sportovního marketingu spolupracujeme se společností TK plus Prostějov 

Na výuce předmětu Sportovní marketing se podílí nejúspěšnější česká marketingová sportovní společnost TK plus Prostějov. Zajišťuje odborné přednášky z vybraných oblastí sportovního marketingu.
Přednášejícími budou:
Miroslav Černošek (jednatel společností TK plus a Česká sportovní)
Úvod do sportovního marketingu a jeho historie
Aktuální otázky sportovního marketingu ve světě a v ČR
Sportovní STAR jako základní stimul atraktivnosti sportovního projektu
Karel Tejkal (tiskový mluvčí Česká sportovní, PR manažer projektů Zlatá tretra, Davis Cup a Fed Cup)
PR podpora sportovních marketingových projektů
Jiří Mazánek (marketingový ředitel Česká sportovní)
Marketingový projekt jako základ úspěšnosti
Zdeněk Ertl (předseda Sdružení sportovních svazů České republiky)
Financování sportu v České republice
Jan Železný (atlet a držitel tří zlatých olympijský medailí v hodu oštěpem)
Sportovní STAR jako základní stimul atraktivnosti sportovního projektu
8. a 22. února 2017 proběhly první dvě přednášky jednatele společnosti TKplus Dr. Miroslava Černoška. Studenti Sportovního managementu ze 3. ročníku se v rámci výuky dozvěděli zajímavé informace o historii a současných trendech sportovního marketingu.

Napsali o nás…
Prostějovský Večerník:
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/18635-miroslav-cernosek-prednasel-studentum-na-sospo
3. 3. 2017

Filip Bašný získal 2. místo v olympiádě z německého jazyka 
Vynikajících výsledků dosahuje v německém jazyce Filip Bašný ze 3.TM. V loňském školním roce vyhrál ústřední kolo německé olympiády v Praze a zúčastnil se mezinárodního setkání v Berlíně. V letošním školním roce po vítězství v okresním kole získal 2. místo na krajském kole. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

3. 3. 2017

Jsme partnerem jazykové školy Lingua

Od ledna 2017 spolupracujeme s jazykovou školou Lingua centrum z Prostějova, která je která je akreditovaným zkušebním centrem pro pořádání zkoušek Cambridge ESOL. Navázali jsme tak na předchozí spolupráci s jazykovou školou P.A.R.K. z Brna. Studenti, které k mezinárodním zkouškám dlouhodobě připravujeme, tak nebudou muset na realizaci zkoušet jezdit do Brna.

3. 3. 2017

Úspěch studentů v celostátním kole soutěže Navrhni projekt
Vynikajícího úspěchu dosáhli studenti 3.ES, kteří se zúčastnili soutěže Navrhni projet. Veronika Sekaninová, Alena Dostálová, Filip Eliáš a Kamil Vládek napsali projekt zabývající se zlepšením výuky odborné angličtiny na naší škole. Po prezentaci projektu v Ostravě, postoupili z pozice 1. místa v regionu, do celostátního kola, kde získali krásné 4. místo. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy na veřejnosti.

3. 2. 2017

Třída 2.TM vyhrála v soutěži Euroscola zájezd do Štrasburku

Třída 2.TM vyhrála v soutěži Euroscola zájezd do Evropského parlamentu. Úkolem bylo vytvořit video na zadané téma. Do soutěže se přihlásilo na dvě desítky soutěžních videí. Třída 2.TM zpracovala video s problematikou energetických štítků. Za kamerou stál Adam Mráček a nejvíce mu pomáhali Lukáš Hýbl, Vendula Vítková, Eliška Vejrostová a Karolína Staniczková. Jejich vítězné video mělo 74 063 zhlédnutí, 1 658 reakcí a 56 komentářů.

27. 11. 2016

Anna Slováková a Filip Bašný získali ocenění Talent Olomouckého kraje

V úterý 18. října 2016 proběhlo v Olomouci slavnostní ocenění žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských či celostátních soutěžích a olympiádách. Naše škola nominovala do 12. ročníku Talentu Olomouckého kraje Annu Slovákovou ze 3.ES a Filipa Bašného ze 3.TM. Oba uspěli. Anna Slováková získala 1. místo ve sportovní kategorii (za 1. místo na Mistrovství Evropy do 16 let jednotlivců v Moskvě a za 1. místo na Mistrovství světa družstev Junior Fed cup v Madridu). Filip Bašný získal 2. místo v humanitní kategorii za vynikající výsledky v soutěžích v německém jazyce (1. místo v ústředním kole soutěže v německém jazyce).

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/34978-sospo-ma-dva-talenty-olomouckeho-kraje
Prostějovský Večerník:
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/16773-sospo-ma-dva-talenty-olomouckeho-kraje
http://www.vecernikpv.cz/rozhovory/17271-na-sospo-studtuji-talenti-olomouckeho-kraje-anna-slovakova-a-filip-basny

25. 10. 2016

Úspěch našich studentů ve sportovních soutěžích

16. září 2016 proběhy atletické závody, ve kterých dosáhli naši studenti výrazných úspěchů. Družstvo dívek získalo 3. místo a družstvo hochů 2. místo s postupem do krajského kola. Nejlepší výsledky: Vanessa Klíčová 1. místo 60m; Martin Hladký 1. místo 100m; Radek Smékal 1. místo 1 500m; Michal Zapletal 1. místo 400m; Alena Pěčková 2. místo 800m; 1. místo štafeta (Martin Luža, Martin Hladký, Michal Zapletal a Tomáš Havlíček). Také jsme se tradičně zúčastnili závodů Prostějovská výška. V jednotlivcích si "vyskákaly" stříbro Šárka Malíková a bronz Nikol Vencová. Družstvo ve složení Šárka Malíková, Nikol Vencová, Martin Hladký, Tomáš Havlíček a Jirka Novák získalo celkové 3. místo.
Výsledky ve sportovních soutěžích
Okresní finále Poháru Josefa Masopusta - 2. místo
Okresní finále turnaje děvčat ve stolním tenise - 1. místo (Alena Pěčková a Kateřina Nováková
Okresní finále turnaje chlapců ve stolním tenise - 2. místo (Patrik Parák, Martin Hladký, Radek Smékal a Tomáš Kvapil)
Krajské finále turnaje děvčat ve stolním tenise - 2. místo (Alena Pěčková a Kateřina Nováková)
Futsalová liga chlapců – postup do 3. kola
Futsalová liga dívek – postup do 4. oblastního kola v Ostravě
Okresní finále dívek ve volejbalu – 3. místo
Okresní finále chlapců ve volejbalu – 2. místo

   

5. 10. 2016

Naše škola byla na krajské soutěži v anglickém jazyce vyhodnocena jako nejlepší 

Na krajské soutěži pro žáky středních odborných škol CAN YOU SPEAK BUSINESS ENGLISH? získal Filip Bašný (3.TM) 2. místo. Naše škola byla také vyhodnocena jako NEJLEPŠÍ. Soutěže se zúčastnili také Kristýna Bláhová (2.TM) a Radim Nemela (4.EP).

5. 10. 2016

Studium sportovního managementu na naší škole
Žákům devátých tříd nabízíme možnost studia vzdělávacího programu Sportovní management, který je určen nejen aktivním sportovcům. Studium vede k rozvoji profesní přípravy ve všech sportovních disciplínách a k orientaci v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty zaměřené na problematiku týkající se sportovních disciplín. K přijetí se nevyžaduje splnění výkonnostních norem a během studia není také vyžadováno dosažení dané výkonnostní úrovně sportovce. Hlavním garantem vzdělávacího programu jsou marketingová společnost TK PLUS Prostějov a Katedra sportu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. V současnosti je toto studium realizováno v 1. - 3. ročníku.


25. 9. 2015


Nahoru