Aktuální informace

Aktuální informace o dění na naší škole můžete sledovat na Facebooku.

Informace pro zájemce o studium
Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě třídy kombinované ze všech vzdělávacích programů. Uchazeči o studium na naší škole budou konat v rámci přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Při hodnocení výsledků přijímacího řízení se bude postupovat podle výsledků jednotných přijímacích zkoušek, hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a z dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.


8. 2. 2018

Úspěch našich fotbalistů v Ostravě 

Ve středu proběhlo divizní finále severní Morava futsalové středoškolské ligy v Ostravě. Naši kluci v utkání se SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba remizovali 2:2. V druhém zápase porazili SPŠ a SOU Uničov 7:0 a postoupili tak mezi osm nejlepších týmů České republiky. Nyní je čeká konfederační finále "Východ". Gratulujeme.

8. 2. 2018

Ve sportovních soutěžích se nám daří

18. ledna vyhráli naši fotbalisti třetí semifinálové kolo středoškolské futsalové ligy a postupují do divizního kola. Gratulujeme.
Přehled umístění ve sportovních soutěží:

Futsal - hoši - 1. místo v okresním kole a postup do dalších kol
Futsal - dívky - 2. místo v okresním kole
Pohár Josefa Masopusta - 1. místo v okresním kole a postup do krajského kola (jaro 2018)
Basketbal - kluci - 1. místo v okresním kole a 4. místo v krajském finále
Basketbal - dívky - 1. místo v okresním kole a 4. místo v krajském finále
Volejbal - dívky - 2. místo v okresním kole
Stolní tenis - hoši - 2. místo v okresním kole
Stolní tenis - dívky - 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském finále
Florbal - dívky - 2. místo v okresním kole
Branný závod Mise - 1. místo v krajském kole a 4. místo v celorepublikovém finále

24. 1. 2018

Průvodcovská činnost o Vánocích

Studenti naší školy připravili troje sváteční prohlídky prostějovských chrámů. Na adventní prohlídky kostela sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici navázaly svatoštěpánské prohlídky hlavního prostějovského kostela Povýšení sv. Kříže. Poslední průvodcovskou akcí pak byly tříkrálové prohlídky bývalého klášterního kostela Milosrdných bratří.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/sospo/41960-tradicni-vanocni-prohlidky-kostela-povyseni-sv-krize-zaujaly-desitky-lidi
http://pvnovinky.cz/zpravy/42220-obrazem-o-prohlidky-kostela-byl-obrovsky-zajem
Magistrát města Prostějova
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/svatecni-prohlidky-kostela-i-letos-uspesne.html
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/fotogalerie-o-prohlidky-kostela-byl-obrovsky-zajem.html
Prostějovský Večerník
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/24008-svatecni-prohlidky-kostela-i-letos-uspesne
http://www.vecernikpv.cz/spolecnost/24297-vanocni-prohlidky-studentu-sospo-prilakaly-desitky-prostejovanu
24. 1. 2018

Vyšlo první číslo SOŠPO NOVIN 

Před Vánocemi vyšlo první číslo školního časopisu, které připravili převážně studenti z 1. a 2. ročníku marketingových komunikací a žurnalistiky.
Ke stažení zde: SOŠPO noviny - prosinec 2017

Již druhým rokem studenti tvoří také svůj blog Mladý Prostějov a to v rámci přípravy k maturitní práci.
http://mladyprostejov.blogspot.cz/

23. 12. 2017

Naše škola získala dvě ocenění Talent Olomouckého kraje 
17. října 2017 převzal Filip Bašný (4.TM) ocenění Talent Olomouckého kraje za 1. místo v humanitní kategorii středních škol. Po loňském 2. místě získal nejvyšší ocenění za vynikající výsledky v olympiádě z německého jazyka. Naše škola byla zároveň oceněna jako nejlepší v humanitní kategorii za péči o talentované studenty a jejich podporu v soutěžích a olympiádách. Filipovi gratulujeme a my si ocenění velmi vážíme.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/sospo/40911-filip-basny-ze-sospo-je-talentem-olomouckeho-kraje
Prostějovský deník
https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/sospo-ziskalo-oceneni-talent-olomouckeho-kraje-20171018.html

07. 11. 2017

Naše škola pořádala mediální workshopy pro žáky 9. tříd 
Pro žáky 9. tříd prostějovských základních škol jsme třetím rokem připravili workshopy věnované mediální gramotnosti se zaměřením na reklamu. Cílem projektu, který finančně podpořilo statutární město Prostějov, byl rozvoj mediální gramotnosti u žáků základních škol v Prostějově. Projekt byl realizován v rámci agendy Zdravého města. Žáci byli do dané problematiky uvedeni multimediální prezentací a aktivně se zapojovali formou diskusí, rozborů konkrétních reklam a samostatných cvičení. Žáci si na základě kritického přístupu k reklamě uvědomili fakt, že také oni jako spotřebitelé jsou každodenně pod vlivem reklamy. Byli upozorněni na nutnost rozpoznat manipulativní prvky reklamy a přesvědčovacích technik, které reklama využívá.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/sos-podnikani-obchodu/35566-na-sospo-poradali-workshopy-o-medialni-gramotnosti
Magistrát města Prostějova:
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/na-sospo-poradali-workshopy-o-medialni-gramotnosti.html

07. 11. 2017

Úspěchy našich studentů v atletických soutěžích

Na 10. ročníku Prostějovské výšky získala naše škola celkové 3. místo. V jednotlivcích byla nejlepší výškařkou Šárka Malíková, která výkonem 145 cm vybojovala zlatou medaili. Třetí místo v kategorii děvčat získala také naše studentka Míša Brančíková. Na atletických závodech v Prostějově obsadila družstva dívek i hochů, ze sedmi zúčastněných středních škol, 2. místo a postoupila do krajského kola. Z individuálních výkonů byli nejlepší Michaela Brančíková - 1. místo v hodu koulí a 2. místo ve výšce, Šárka Malíková - 2. místo ve výšce, Sabina Ganiecová - 2. místo na 60 m, Martin Hladký - 3. místo v hodu koulí, 3. místo na 100 m, Robert Sivoň - 1. místo v hodu koulí a Michal Zapletal - 2. místo na 400 m. Hoši také získali zlato ve štafetě. Na krajských atletických závodech se nejlépe umístili Michaela Brančíková ve vrhu koulí - 1. místo a Robert Sivoň 2. místo ve stejné disciplíně.

11. 10. 2017

Studijní cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku
V září se další skupina našich studentů zúčastnila poznávací cesty do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na pozvání pana poslance Luďka Niedermayera navštívili Evropský parlament a prohlédli si pamětihodnosti Štrasburku.

11. 10. 2017

Lenka Halířová ze 3. ročníku napsala sbírku básní
V pátek 15. září 2017 byla na plumlovském zámku slavnostně pokřtěna sbírka básní Klub padlých andělů Lenky Haliřové, která studuje 2. ročník žurnalistiky. Svou první knihu "Síla osudu" Lenka vydala již před dvěma lety. Jedná se o velmi čtivý příběh o mladých lidech.

11. 10. 2017

Marek Moudrý a Petr Komárek napsali knihu o Prostějovu 

Prostějov - Hanácký Jeruzalém je název nové knihy o Prostějovu, která byla 16. června v městské knihovně pokřtěna. Je to první fotografická publikace od roku 1990, která představuje současnou podobu Prostějova. Autoři Marek Moudrý (zástupce ředitele školy) a Petr Komárek (absolvoval naši školu letos v květnu) se snažili představit to nejkrásnější, čím se Prostějov může pochlubit. Své místo v knize mají také památky nebo stavby, které zrakům obyvatel města zůstávají skryty. Kmotry knihy se stali ředitel knihovny Aleš Procházka a hokejista Marek Černošek. Slavnostního křtu se také zúčastnily primátorka Alena Raškova a náměstkyně Ivana Hemerková.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/kultura/39157-obrazem-prostejov-ma-novou-knihu
Magistrát města Prostějova
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/aktualizovano-prostejov-ma-novou-publikaci.html
Prostějovský deník
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/devatenactilety-spisovatel-knihu-o-prostejove-jsem-chtel-hlavne-cucavou-20170627.html
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/nova-kniha-o-prostejove-je-na-svete-nezapomina-na-parky-ani-kuriozity-20170627.html
Prostějovský večerník
http://www.vecernikpv.cz/kultura/21019-hanacky-jeruzalem-ocima-zaka-i-ucitele

3. 7. 2017

Marek Moudrý napsal knihu o Evropské unii

V červnu byla v Praze slavnostně představena publikace týkající historického vývoje a současnosti Evropské unie. Jejím autorem je zástupce ředitele Marek Moudrý, který se problematice Evropské unie věnoval již v učebnici určené studentem středních škol Občanský a společenskovědní základ - POLITOLOGIE, ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ. Publikaci finančně podpořil poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil.

3. 7. 2017

Studium sportovního managementu na naší škole
Žákům devátých tříd nabízíme možnost studia vzdělávacího programu Sportovní management, který je určen nejen aktivním sportovcům. Studium vede k rozvoji profesní přípravy ve všech sportovních disciplínách a k orientaci v oblasti managementu sportovních klubů a zařízení. Výuka je rozšířena o odborné předměty zaměřené na problematiku týkající se sportovních disciplín. K přijetí se nevyžaduje splnění výkonnostních norem a během studia není také vyžadováno dosažení dané výkonnostní úrovně sportovce. Hlavním garantem vzdělávacího programu jsou marketingová společnost TK PLUS Prostějov a Katedra sportu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci.


25. 9. 2015


Nahoru