Přes překážky ke hvězdám (Erasmus+)


Název projektu: Přes překážky ke hvězdám (Erasmus+)
Termín realizace: 2021-2022
Realizující subjekty: školy tří evropských zemí

Od roku 2021 plánujeme realizovat projekt Přes překážky ke hvězdám (Through hardships to the stars). Cílem projektu je propojením digitálního vzdělávání tří evropských zemí přispět k osobnímu a profesnímu rozvoji studentů, zlepšení jejich kritického a tvůrčího myšlení. Projekt bude podporovat zavádění digitálních technologií a inovativních a otevřených pedagogických postupů v oblasti vzdělávání. Našimi partnery projektu jsou školy v Chorvatsku a Lotyšsku, které také naši studenti navštíví.