Wir stellen unsere Stadt vor (eTwinning)


Název projektu: Wir stellen unsere Stadt vor (Představujeme své město)
Termín realizace: 2017-2019
Realizující subjekty: SOŠPO a BHAK Deutschlandsberg

Studenti naší školy, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk, byli zapojeni do projektu eTwinning s partnerskou školou BHAK Deutschlandsberg v Rakousku. V projektu se rakouští studenti učili česky a naši německy. Součástí projektu byly výměnné pobyty v obou zemích.

V říjnu 2018 proběhl výměnný pobyt 22 studentů z BHAK Deutschlandsberg na naší škole. Neopakovatelným zážitkem se stalo přijetí primátorkou města Prostějova Alenou Raškovou ve slavnostních prostorách radnice. Naši hosté zde jako poděkování předvedli krátké hudební představení štýrské lidové hudby. Studentům bylo umožněno prohlédnout si historické prostory radnice a také vystoupit na radniční věž. Vyvrcholením programu byl koncert našich hostů na náměstí před muzeem. Studentská kapela představila nejen štýrskou lidovou hudbu, ale zahrála i řadu populárních písniček. Vystoupení mladých hudebníků se stalo středem pozornosti prostějovské veřejnosti. V dubnu 2019 pak proběhla návštěva našich studentů v rakouském Deutschlandsbergu. Během tří dnů studenti obou škol pracovali na společných úkolech, připravovali různé aktivity a představovali nejen své město a školu, ale svou zemi a svůj rodný jazyk. V průběhu návštěvy si studenti prohlédli partnerskou školu i město, navštívili lisovnu dýňového oleje i místní hrad. Ve Štýrském Hradci si prohlédli historické centrum a budovu Zemského sněmu. Na závěr pobytu byli všichni účastníci přijati starostou města Deutschlandsbergu a poté se konaly sportovní turnaje ve fotbalu, badmintonu a volejbale. Nechybělo ani mezinárodní hudební vystoupení studentů obou škol. Všichni účastníci obdrželi účastnické


v