Praxe dělá mistra (Erasmus+)


Název projektu: Praxe dělá mistra (Practice makes perfect)
Termín realizace: 2020-2022
Realizující subjekty: školy pěti evropských zemí

Od roku 2020 realizujeme projekt Praxe dělá mistra, jehož cílem je přispět k osobnímu a profesnímu rozvoji studentů, zlepšení jejich kritického a tvůrčího myšlení a podpora podnikatelského myšlení. Našimi partnery projektu jsou školy v Turecku, Španělsku, Makedonii a Polsku. Tyto země také studenti postupně navštíví. Vlastní práce na projektu doposud nebyla zahájena, čekáme na zlepšení pandemické situace. Zatím probíhají přípravné práce (přihlášky a výběr účastníků, informace pro rodiny, příprava projektové dokumentace, Mobility Tools, emailová korespondence s ostatními účastnickými zeměmi).