Postavme mosty (Erasmus+)


Název projektu: Postavme mosty (Brücken bauen; Let's build bridges)
Termín realizace: 2018-2021
Realizující subjekty: školy šesti evropských zemí
Web projektu: odkaz

Od školního roku 2018/2019 jsme byli zapojeni do dvouletého projektu šesti evropských škol programu Erasmus+. Naši studenti postupně vycestovali do Portugalska, Polska, Chorvatska a Německa. Mobilita v Lotyšsku byla bohužel zrušena z důvodu protiepidemických opatření. Hostitelem mobility v březnu 2020 byla naše škola. Záměrem projektu bylo vzájemné poznávání kultur, naučení se rozhodovat o svém jednání a být za ně odpovědní, objevovat a sdílet talenty, učit se od starších generací a jiných kultur.