Living the Life in Our Towns (eTwinning)


Název projektu: Living the Life in Our Towns (Život v našich městech)
Termín realizace: 2020-2021
Realizující subjekty: SOŠPO a dvě evropské země

Projektu se účastní tři země: Česká republika, Chorvatsko a Itálie. Během projektového období studenti virtuálně pracují v mezinárodních skupinách a setkávají se na videosetkáních. Projektu se účastní studenti prvních ročníků, kteří vytvářejí logo projektu, představují sebe, své školy a svoje města, svůj volný čas. Účastníci projektu si tak zlepšují nejen své znalosti angličtiny, ale také své digitální schopnosti.