Detektive am Rhein (eTwinning)


Název projektu: Detektive am Rhein (Detektivové na Rýně)
Termín realizace: 2021-2022
Realizující subjekty: SOŠPO a tři evropské země

Projektu se účastní čtyři země: Česká republika, Belgie, Turecko a Itálie. Během projektového období studenti virtuálně pracují v mezinárodních skupinách a setkávají se na videosetkáních. Do projektu jsou zapojeni studenti druhých ročníků, kteří studují němčinu jako druhý cizí jazyk. Projedou se krajinou podél řeky Rýn, navštíví nejkrásnější místa a během plavby budou řešit detektivní případy. Účastníci projektu si tak zlepšují nejen své znalosti němčiny, ale dozví se mnoho zajímavého z oblasti Porýní, naučí se pracovat v mezinárodních týmech a zdokonalí si své digitální schopnosti.