Přijímací řízení

 

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM RVP Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků - ŠVP Mezinárodní obchod a projektové řízení 60
- ŠVP Řízení služeb a marketing turismu
- ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika
- ŠVP Sportovní management

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 ke stažení: zde

Nahoru

Výsledky placement testu z AJ 
Milí uchazeči, v přiloženém souboru si podle registračního čísla (z přijímacího řízení) můžete zjistit výsledky rozřazovacího testu z anglického jazyka a následné umístění do skupiny podle úrovně jazykových znalostí. Zároveň získáte informaci o druhém cizím jazyce, který budete na naši škole studovat.
Výsledky ke stažení: zde.


Nahoru

Informace k přijímacímu řízení

Na základě platné legislativy se bude při hodnocení výsledků přijímací řízení ke vzdělávání na naší škole postupovat podle následujících částí:
1)   výsledky jednotné přijímací zkoušky
    - tato zkouška se skládá z českého jazyka a literatury a z matematiky
    - koná se pouze v 1. kole přijímacího řízení
    - termíny stanovuje MŠMT
    - každý uchazeč může tuto zkoušku konat dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí a ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí)
    - uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu
2)   hodnocení na vysvědčení na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy
3) hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče.

Bližší informace k přijímacímu řízení:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek – ke stažení zde

DENNÍ FORMA STUDIA
Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy,
a to nejpozději do 1. 3. 2018.
Přihláška pro denní studium ke stažení: zde (vyplňují a tisknou se přední a zadní strana přihlášky)

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2018 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů
16. 4. 2018 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů

Nahoru