Průvodcování
 

Studenti naší školy v rámci svého zaměření na cestovní ruch realizují komentované prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže. Prakticky se tak připravují na činnost průvodce v cestovním ruchu. Na dřívější velmi úspěšné prohlídky brodeckého zámku Dr. Richarda Belcrediho navázaly komentované prohlídky v Prostějově. V současnosti naši studenti realizují prohlídky centra města, v kostele Povýšení sv. Kříže, kostele sv. Jana Nepomuckého a v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Průvodcovská činnost našich studenů 
V červnu připravili naši studenti vzdělávacího programu marketing turismu komentované prohlídky centra Prostějova a kostela Povýšení sv. Kříže pro seniory z Vrablovce u Hlučína, Napajedel a Soběsuk. O letních prázdninách pan naše škola zajišťuje průvodcovskou službu pro veřejnost. Každou prázdninovou sobotu a neděli studentky 3. ročníku provádí centrem Prostějova (od 14.00 hod.) a kostelem Povýšení sv. Kříže (od 15.30 hod.).

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/38880-studenti-sospo-se-venuji-pruvodcovske-cinnosti
Magistrát města Prostějova:
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/studentky-provadely-historickym-centrem.html

První prohlídky v kostele sv. Cyrila a Metoděje
Na svátek sv. Václava připravily studentky z 1. a 2. ročníku pod vedením paní učitelky Mgr. Tollerianové prohlídky kostela sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici v Prostějově. K již zpřístupněným kostelům Povýšení sv. Kříže a Sv. Jana Nepomuckého tak přibyl další chrám, kde probíhají komentované prohlídky.

V kostele sv. Jana Nepomuckého proběhly prohlídky 
Studentky ze zaměření na marketing turismu provedly v sobotu 20. května desítky zájemců bývalým klášterním kostelem Milosrdných bratří na Svatoplukově ulici v Prostějově. Seznámily je s historií chrámu, jednotlivými oltáři a freskami, které prošly náročným restaurování. Jedná se o jedinečné zpracování života a smrti sv. Jana Nepomuckého od prostějovského malíře Jana Sebastiniho. Prohlídky byly oživeny varhanním vystoupením Ondřeje Muchy.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/zpravy/38501-studentky-predvedly-zajemcum-krasu-historie
FB magistrátu města Prostějova:
https://www.facebook.com/statutarni.mesto.prostejov/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

Prohlídky pro seniory z Olomouckého kraje

Studentky 3. ročníku provedly historickým centrem Prostějova tři zájezdy seniorů z Olomouce, Hranic a Šumperka. Naši školu s žádostí o prohlídky oslovilo Sdružení cestovního ruchu - Střední Morava v rámci projektu Seniorské cestování v Olomouckém kraji.

Napsali o nás…
Magistrát statutárního města Prostějova:
http://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=446786432312372936&lanG=cs&slozka=126990&clanek=165187

Kostýmované prohlídky centra Prostějova a kostela Povýšení sv. Kříže
Poslední červnovou sobotu proběhly tradiční kostýmované prohlídky centra města a kostela Povýšení sv. Kříže. Studenti zájemce seznámili s historií města, upozornili je na významné památky, mezi které patří nová radnice, muzeum, zámek, kostel a měšťanské domy na náměstí. Prohlídky byly oživeny krátkými divadelními vstupy ze života historických postav Prostějova.
U Mariánského sloupu tak mohli potkat básníka Jiřího Wolkera, u kostela faráře Karla Dostála Lutinova, který se výrazně podílel na výzdobě kostela na počátku 20. století a fiktivní postavu gotického architekta, který v presbytáři kostela objasňoval křížovou klenbu. Všechny tři postavy ztvárnil Petr Komárek ze 3.EP. Překvapení pro návštěvníky pak bylo pěvecké vystoupení. Eva Švédová ze stejné třídy zazpívala Ave Maria od Beyonce. Kostýmy na prohlídky zapůjčila Jitka Hřívová, který se věnuje šití historických kostýmů od středověku do 20. století.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/33168-zahledli-jste-v-sobotu-wolkera-ci-farare-dostala-lutinova
http://pvnovinky.cz/kultura/33103-kostymovane-prohlidky-centra-prostejova

Studenti provedli zájezd turistů z Ostravy
Ve středu 22. června připravili naši studenti pro zájezd Slezského klubu stomiků z Ostravy prohlídkový okrus Prostějovem. Studenti z 2. a 3. ročníku zájemce provedli centrem města, seznámili je s hlavními dominantami města, jako jsou zámek, budova magistrátu, muzeum a historické domy na náměstí. Prohlídkový okruh uzavřel kostel Povýšení sv. Kříže.

Napsali o nás…
Magistrát statutárního města Prostějova:
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/studenti-ukazali-hostum-prostejov.html

„Dobrodružství ve městě“ pro žáky základních škol

V pátek proběhl zábavný program pro žáky prostějovských základních škol. Studenti si pod vedením paní učitelky Mohrové pro sedmáky a osmáky připravili netradiční soutěž pod názvem „Abenteuer in der Stadt.“ Tříčlenná družstva absolvovala trasu s deseti stanovišti. Pro žáky byly připraveny úkoly od poznávání stromů a domovních znamení přes kreslení a štafetový běh až po ochutnávku potravin. Žáci to neměli vůbec lehké, protože na ně studenti mluvili pouze německy. Ověřili si, že najít správnou cestu podle pokynů v němčině může být docela oříšek.

Napsali o nás…
Prostějovské novinky:

http://pvnovinky.cz/sospo/33156-dobrodruzstvi-ve-meste-pro-zaky-zakladnich-skol
Magistrát statutárního města Prostějova:
http://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/zaci-zazili-dobrodruzstvi-ve-meste.html

Průvodcovská služba o prázdninách v Prostějově
Naše škola navázala spolupráci s magistrátem města Prostějova v oblasti oživení turismu v Prostějově. Studentky naší školy druhým rokem zajišťovaly průvodcovskou činnost o letních prázdninách v Prostějově. Proběhlo celkem 72 prohlídek historickým centrem města a kostelem Povýšení sv. Kříže. Naše škola se dlouhodobě věnuje oblasti cestovního ruchu. Studenty připravujeme také pro činnost průvodce a v rámci praktické výuky se studenti zdokonalují v této činnosti. Od roku 2005 studenti dobrovolně ve volném čase realizují komentované prohlídky historického centra a kostela Povýšení sv. Kříže. Mimo to škola realizuje mimořádné prohlídky při různých příležitostech a pro zájemce. Podílíme se také na Noci kostelů, kdy zajišťujeme průvodcovskou službu v kostele Povýšení sv. Kříže. Projekt se realizuje s cílem oživit centrum města a přilákat k nám turisty o letních prázdninách.

 

Fotografie z prohlídek 2016
Fotografie z prohlídek 2015
Fotografie z prohlídek 2014
Fotografie z prohlídek 2013
Fotografie z prohlídek 2012
Fotografie z prohlídek 2011
Fotografie z prohlídek 2010
Fotografie z prohlídek 2009
Fotografie z prohlídek 2008
Fotografie z prohlídek 2007
Fotografie z prohlídek 2006

 

Nahoru