Ostatní projekty

- Projekt "Dobrodružství s němčinou"
- Projekt "Active Citizens"
- Projekt "Studenti píší noviny"
- Spolupráce s Prostějovským Večerníkem
- Spolupráce s Prostějovskými novinkami
- Spolupráce s Hanáckými novinami
- Spolupráce s týdeníkem Marketing&Media
- Projekt "Předinou za poznáním"
- Projekt "Jaro v Evropě"


Projekt "Dobrodružství s němčinou"

Již druhým rokem připravujeme pro žáky 8. tříd základních škol v Prostějově soutěž nazvanou Abenteuer in der Stadt neboli Dobrodružství ve městě. Chlapci a dívky, kteří se učí němčinu teprve prvním nebo druhým rokem, si mohli své znalosti vyzkoušet na deseti stanovištích v centru Prostějova. Soutěž finančně podpořilo Statutární město Prostějov.

Napsali o nás…
Magistrát města Prostějova
https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/dobrodruzstvi-ve-meste-zaci-si-zasoutezili-s-nemcinou.html

Projekt "Active Citizens"

PROJEKT Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy
byl tříletý projekt (2012-2014), který společně realizovali British Council a Člověk v tísni, o. p. s. (program Varianty). Jeho cílem bylo vzdělávání učitelů a studentů v komunitní oblasti a dlouhodobý rozvoj škol jakožto center komunitního života.


Během projektu získali učitelé a studenti schopnosti analyzovat situaci v komunitě, identifikovat její potřeby a přispět k řešení vybraného problému. Vznikly žákovské projekty, které konkrétním způsobem přispívaly ke zlepšení života v místě školy. V rámci jejich realizace došlo k navázání spolupráce mezi školou a dalšími aktéry komunitního života (např. státní správou, soukromými subjekty, neziskovými organizacemi).
Projekt také umožnil výměnu zkušeností mezi zástupci 30 zapojených škol, státní správy a experty komunitního vzdělávání ve Velké Británii, a to formou několika celorepublikových setkání a jedné studijní cesty do Anglie.


Zapojení školy - 2014


Název projektu:
„Dětské zábavné dopoledne – Procházka historií Prostějova“

Informace o týmu:
studenti z různých ročníků školy (obory řízení služeb a marketing turismu, marketingové komunikace a žurnalistika, podnikání v EU a projektové řízení)

Kapitán týmu:
Jiří Trunda
Petr Komárek

Stručný popis:
Na úspěšné kostýmované prohlídky pro seniory v roce 2013 navázal program pro malé děti. Studenti si připravili zábavné a poučné dopoledne plné pohádek a soutěží. Děti se během procházky Prostějovem setkávaly s vybranými historickými osobnostmi a zábavnou formou poznávaly historii města. Program byl určen pro žáky 3. a 4. tříd ze Základní školy Jana Železného a ze Základní školy Majakovského ve Vrahovicích. Akce začínala a končila na školním hřišti v Rejskově ulici, kde děti plnily různé úkoly, sportovaly a mohly si také zaskákat na nafukovacím hradu. Poznávací cesta pak vedla přes dětskou knihovnu, Smetanovy sady na Masarykovo náměstí.

Články v tisku:

- Prostějovské novinky
http://pvnovinky.cz/koktejl/20970-studenti-sospo-bavili-vzdelavali-deti

Zapojení školy - 2013

Název projektu:
„Procházka historií Prostějova pro seniory“

Informace o týmu:
20 studentů 2. ročníku (obory řízení služeb a marketing turismu, marketingové komunikace a žurnalistika, podnikání v EU a projektové řízení)

Kapitán týmu:
Zuzana Černá
Zástupce kapitánky:
Michaela Vavřínová

Stručný popis:
Projekt byl založen na prohlídkách historického centra Prostějova. Pomocí propagačních akcí byli senioři informováni o této možnosti a následně pozváni na komentovanou prohlídku centra Prostějova a kostela Povýšení sv. Kříže. Tato akce byla určena pro organizované skupiny (z oslovených domovů důchodců) i pro neorganizované návštěvníky.
Pro imobilní seniory studenti připravili multimediální prezentace vybraných významných památek našeho města, které proběhly v prostorách domovů seniorů.Propagace:
- letáky

- pohledniceČlánky v tisku:
- Prostějovský deník

Fotogalerie:
- Příprava projektu a realizace projektu

Nahoru